Czy Twoja firma spełnia wymagania ISO 45001?

Odpowiednie normy dotyczące bezpieczeństwa pracowników, są podstawą każdego sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Jest to dziedzina, w której nie powinniśmy iść na żadne kompromisy. Każdy pracownik musi przejść szkolenie BHP odpowiednie do stanowiska, które zajmuje. Jeśli spędzamy w danym miejscu 8 godzin — czyli sporą część doby — chcemy się tam czuć bezpiecznie, dlatego warto pilnować, by w firmie wszystko działało tak, jak powinno. Do tego właśnie przydatne są między innymi normy ISO.

Czym jest norma ISO 45001?

Wszystkie normy ISO są ustanawiane przez pozarządową instytucję o nazwie Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. ISO — International Standardization Organization), która zrzesza ponad 160 krajów. Jako organizacja pozarządowa, ISO nie ma prawa narzucać członkom stosowania się do wytycznych, jednak jest to na tyle uznane na świecie stowarzyszenie, że większość państw przestrzega ich dobrowolnie. Normy są ustanawiane na zasadzie konsensusu, co tylko wzmacnia autorytet tej instytucji.

Norma ISO 45001 została opublikowana w 2012 roku i dotyczy systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i zawiera nie tylko wymagania, ale także wytyczne ułatwiające wprowadzenie i stosowanie danych zasad. Standard ten określa minimalne wymagania, jakie powinna spełniać każda firma, zatrudniająca pracowników. Norma ta zachęca do ciągłego rozwoju pod kątem poprawy bezpieczeństwa pracowników.

ISO 45001 to norma dla każdego pracodawcy, któremu zależy na zminimalizowaniu ryzyka wypadków przy pracy wśród pracowników.

Ocena zgodności ISO 45001

Innymi zaletami przestrzegania norm ISO jest też tworzenie kultury pracy, identyfikowanie ewentualnych zagrożeń, co może pozwolić na ich wcześniejsze zlikwidowanie. Dodatkowo lepsze warunki pracy przyciągną do nas nie tylko pracowników szukających dobrych warunków pracy, ale i klientów, którzy cenią sobie firmy szanujące swoich pracowników.

Proces certyfikacji ISO 45001

Proces certyfikacji w przypadku ISO 45001 jest zależny od tego, jakie przedsiębiorstwo będzie sprawdzana. Zupełnie inna specyfika pracy panuje w biurze, a inna w fabryce – dochodzą tutaj kwestie skomplikowanych procesów, zachodzących w firmie. Certyfikację można podzielić na dwa zasadnicze etapy. W pierwszym z nich audytor sprawdza stopień przygotowania danej spółki do przeprowadzenia audytu. Może podczas niego wskazać elementy wymagające poprawy lub lepszego przygotowania.

Następna, właściwa już kontrola może nastąpić najwcześniej 2 tygodnie, a najpóźniej nawet 3 miesiące po pierwszej. Podczas niej sprawdzane jest, czy naprawiono wskazane błędy i czy nie powstały inne. Audytor wypełnia raport i jeśli nie ma żadnych problemów, dochodzi do wypisania certyfikatu. Czas trwania całości waha się między jednym miesiącem a dwoma. W trakcie pandemii istnieje możliwość przeprowadzenia takiego audytu całkowicie zdalnie, co może być istotne dla niektórych przedsiębiorców.

Wymagania ISO 45001 są uzależnione od organizacji, jakie mają dotyczyć — dana firma musi określić wewnętrzne i zewnętrzne cele, które będą dla niej istotne długofalowo — ale możemy wyróżnić:

  • udział pracowników i kierownictwa — przestrzeganie zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych,
  • planowanie systemu zarządzającego BHP,
  • identyfikacja zagrożeń, określenie ryzyka i wyliczenie szans — utrzymanie wydajności systemu BHP,
  • wsparcie — ustalenie czynników, jakie będą konieczne do utrzymania wydajności,
  • działanie — wdrażanie planów, korzystanie ze wsparcia, kontrolowanie procesów w celu utrzymania wydajności,
  • ocena wydajności — wdrożenie, utrzymanie i kontrolowanie systemów monitorujących wraz z przeprowadzaniem audytów wewnętrznych w celu dostarczenia informacji na temat funkcjonowania systemu BHP,
  • poprawa — określenie możliwości poprawy i podjęcie działań w celu usprawnienia działania systemu tak, by spełniał odpowiednio wszystkie swoje zadania.

Ocena zgodności ISO 45001

Ocena zgodności ISO 45001 – na czym polega?

Weryfikacja działań podejmowanych przez daną firmę pod względem tego, czy spełnia ona tę konkretną normę, czy też nie może przybrać formę oceny zgodności z ISO 45001. Wiele firm na rynku oferuje szkolenia dokształcające dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia w tym kierunku. Może się to okazać przydatne dla przedsiębiorców, którzy nie chcą zatrudniać do tego osób spoza firmy, a wolą mieć pracownika wykwalifikowanego w tym kierunku i potrafiącego przygotować przedsiębiorstwo do przejścia procesu certyfikacji.