Dlaczego warto postawić na certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności?

Kwestia bezpieczeństwa produktów żywnościowych i zachowania ich najwyższej jakości jest obecnie zdecydowanie najważniejszym zagadnieniem w branży spożywczej, skłaniającym producentów do coraz bardziej restrykcyjnych działań w ramach zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Działający na rynku krajowym producent musi brać pod uwagę aspekty prawne, regulujące działania w obszarze produkcji i obrotu żywnością. Chcąc rozszerzyć swój zasięg działania i wyjść poza rynek rodzimy, powinien spełnić szereg dodatkowych wymagań, wśród których najważniejsze miejsce zajmuje uzyskanie certyfikatu FSSC 22000 i wdrożenie związanego z nim systemu bezpieczeństwa żywności.

System certyfikacji bezpieczeństwa żywności

Standard FSSC 22000 to połączenie poszczególnych wymagań z normy ISO 22000, ISO 22002, ISO 22003 i wymogów HACCP, stworzonych dla producentów żywności przez sieci handlowe. FSSC 22000 stanowi najważniejszą podstawę i wyznacznik jakości oraz bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym, łącząc wymagania ważne dla każdego ogniwa łańcucha dostaw.

Wszystkie dotychczas stosowane normy kierowane były do poszczególnych sektorów branży. System certyfikacji bezpieczeństwa żywności FSSC 22000 adresowany jest do każdego, kto ma styczność z produktami żywnościowymi aż do momentu dostarczenia ich do klienta detalicznego. Wytyczne tej normy dotyczą więc producentów żywności oraz producentów opakowań, w których jest przechowywana i sprzedawana.

Certyfikacja żywności

Pojęcie bezpieczeństwa żywności jest kwestią niezwykle rozległą i wielowątkową, dlatego twórcy standardu zdawali sobie sprawę, że wyznaczone przez nich wymagania i najlepsze praktyki muszą obejmować bardzo szeroki obszar działań, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności. Dzięki takiemu podejściu certyfikacja FSSC 22000 jest możliwa do zastosowania w zakładach produkujących:

 • żywność z długim terminem przydatności,
 • żywność szybko psującą się,
 • wszelkiego rodzaju mąki, przyprawy, aromaty i dodatki,
 • w zakładach produkcji opakowań plastikowych, szklanych, papierowych, puszek i innych przeznaczonych do przechowywania żywności.

Założenia standardu FSSC 22000

Wymogi standardu FSSC 22000 opierają się, podobnie jak większość standardów ISO, na idei ciągłego doskonalenia i dążenia do osiągania wyznaczonych celów w sposób zrównoważony i w pełni kontrolowany. Stworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o FSSC 22000 jest związane z koniecznością rozpoznania zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności na terenie zakładu pracy, jak i dostrzeżenia niebezpiecznych czynników zewnętrznych w bezpośrednim środowisku przedsiębiorstwa.

Rozpoznanie ryzyka i zagrożeń musi obejmować wszystkie obszary i aspekty działania firmy tak, by każdy z procesów spełniał wysokie standardy wyznaczone przez normę. Dążąc do uzyskania certyfikacji FSSC 22000, przedsiębiorstwa muszą udowodnić, że ich system jest skuteczny w praktyce i przedstawić projekt strategii działania w przypadku wystąpienia zagrożenia czy w obliczu sytuacji kryzysowej.

Dlaczego certyfikacja FSSC 22000 się opłaca?

Osiągnięcie zgodności z dużą ilością przepisów prawnych i konsumenckich, obowiązujących producentów żywności, jest zadaniem, które bez odpowiedniego systemu zarządzania bezpieczeństwem prowadziłoby do organizacyjnego chaosu i braku skuteczności działania. Standard FSSC 22000 ma na celu optymalizację wszystkich procesów i podniesienie jakości produkcji poprzez wprowadzenie jasnych wytycznych dla systemów zarządzania, które oprócz zapewnienia bezpieczeństwa, spełniają wszystkie wymagania natury prawnej, obowiązujące w branży spożywczej.

Certyfikat FSSC 22000 obejmuje niezwykle szerokie spektrum branży i, poza wspomnianymi wcześniej producentami żywności i opakowań, zawiera kryteria działania dla hodowli zwierząt, jaj, ryb, owoców morza, producentów żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, producentów pasz i karmy dla zwierząt, firm cateringowych, hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, firm transportowych i magazynów produktów spożywczych.

We wszystkich wymienionych gałęziach przemysłu spożywczego certyfikacja FSSC 22000 przynosi wymierne korzyści:

 • integracja standardu z istniejącymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001 czy ISO 14001,
 • wzrost zaufania klientów i urzędów kontrolnych do wytwarzanych produktów,
 • uzyskanie certyfikatu, który dzięki zatwierdzeniu przez GFSI, może zostać uznany przez kontrahentów (w tym sieci handlowe) na równi z certyfikatami BRC i IFS,
 • obniżenie kosztów produkcji poprzez ciągłe doskonalenie procesów,
 • skuteczne zarządzanie ryzykiem,
 • potwierdzenie zgodności z polskim i międzynarodowym prawem żywnościowym,
 • wzrost konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym.

Standard FSSC 22000:2010 jest uznawany przez Global Food Safety Initiative (GSFI), organizację, której celem jest ocena międzynarodowych standardów bezpieczeństwa żywności oraz innych systemów, takich jak: BRC, IFS czy SQF.