Jak długo pracuje kierowca TIR-a?

Przestrzeganie czasu pracy kierowców zawodowych ma istotne znaczenie w zapewnieniu im bezpieczeństwa. Od tego zależy również zdrowie i życie innych uczestników ruchu drogowego.

Celem wprowadzenia norm w czasie pracy jest ochrona kierowców przed przemęczeniem z powodu zbyt długiego prowadzenia pojazdu, głównie chodzi tu o godziny nocne. 

Jakie przepisy regulują czas pracy kierowców?

Czas pracy kierowców określony został w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Dotyczy ona osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz samozatrudnionych przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe, a także osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, ale osobiście wykonujących przewozy drogowe dla określonego przedsiębiorcy. 

Za nieprzestrzeganie czasu pracy przez wszystkie wymienione wyżej osoby grożą kary. Kontrolą ograniczeń w tym zakresie zajmują jest inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego. 

Jakie elementy składają się na czas pracy kierowców?

Do czasu pracy kierowców zalicza się nie tylko prowadzenie samego pojazdu, ale również:

  • czynności spedycyjne,
  • sprawowanie nadzoru na załadunkiem i rozładunkiem towaru dokonywanego przez osoby trzecie,
  • codzienną obsługę pojazdów i przyczep oraz utrzymanie ich w czystości,
  • niezbędne formalności administracyjne,
  • nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,
  • dyżury, w trakcie których nie była wykonywana praca oraz nieuzasadnione postoje.

Do czasu pracy kierowcy wlicza się także piętnastominutowe przerwy, które należą się każdemu pracownikowi po przepracowaniu sześciu godzin. Na podstawie zebranych informacji o czasie pracy kierowcy TIR–a nalicza się wypłatę, biorąc pod uwagę obowiązujące stawki.

Jak rozlicza się czas pracy kierowców?

Kierowca przystępujący do pracy, a w szczególności kierowca zawodowy powinien zapoznać się z obsługą tachografu cyfrowego, ponieważ na podstawie danych z tego urządzenia rozlicza się jego czas pracy. Maksymalny czas jest uzależniony, zgodnie z przepisami, od trybu oraz pory prowadzenia pojazdu. 

Dzienny nie może przekroczyć 9 godzin z zaznaczeniem, że po 4,5 godzinie pracy kierowca zrobi przerwę, która powinna wynosić 45 minut. W przypadku każdego innego pracownika w Polsce czas pracy wynosi 8 godzin. Nocny czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 10 godzin na dobę. 

Przepisy regulują również maksymalny tygodniowy jego czas pracy, który nie może wynosić więcej niż 56 godzin, przypadku każdego innego pracownika w naszym kraju kształtuje się on na poziomie 40 godzin. 

Natomiast tygodniowy jego odpoczynek został również objęty regulacją i wynosi 45 godzin. Poza tym rozliczanie czasu pracy powinno być dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa transportowego, co wiąże się nie tylko z umiejętnością obsługi tachografu cyfrowego, ale również z prowadzeniem wszystkich dokumentów kierowcy oraz rozliczeń czasu pracy, wypłat diet dla kierowców TIR–ów oraz rozliczaniem delegacji i wszelkich formalności z nimi związanych. 

czas pracy kierowców

Na czym polega prowadzenie dokumentacji kierowcy?

Rozliczenia kierowców to skomplikowany proces wymagający profesjonalnej obsługi kadrowej, co ma fundamentalne znaczenie dla stosunków między kierowcą a jego pracodawcą. 

W celu rozliczenia pracownika z jego czasu pracy, ale nie tylko należy posiadać komplet dokumentów, w których znajduje się również informacja na temat ilości zatankowanego paliwa, kwoty wydanej na noclegi, a także wyżywienie. Są to zazwyczaj faktury, na podstawie których dokonuje się zwrotu kosztów, a odczyt tachografu umożliwia ewidencję czasu pracy. 

Niezwykle istotne jest gromadzenie tych dokumentów dla kontroli drogowych lub Państwowej Inspekcji Pracy. Szczególnym problemem dla przedsiębiorców stanowią rozliczenia kierowców TIR–ów. 

Czas pracy kierowcy TIR – a

Obecnie do rozliczania nie tylko czasu pracy kierowcy TIR–a stosuje się nowoczesne systemy monitoringu, pozwalające na zdalny odczyt nie tylko czasu pracy, ale również miejsca położenia pojazdu wraz z kierowcą. Czas pracy jest równie ważny, jak rozliczenie delegacji i diet zagranicznych, co jest zawarte w umowach podpisywanych przez pracodawcę z kierowcami i regulowane przez przepisy prawa obowiązujące w danym kraju. 

W Polsce dzienna dieta kierowcy TIR–a kształtuje się na poziomie około 30 złotych i jest rozliczana w formie gotówkowej. Pokrywa ona koszty kierowcy poniesione na wyżywienie w trakcie przerwy od kierowania pojazdem oraz na noclegi. 

Warto zauważyć, że optymalizacja kosztów w tym aspekcie prowadzenia firmy pozwala na wypracowanie oszczędności w zakresie diet i delegacji, dlatego dobrze jest wdrożyć działania z jej zakresu.