Jak powinno się prowadzić profesjonalne doradztwo księgowe?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to jedno z wymagań koniecznych do spełnienia przez każdą firmę i przedsiębiorstwo, niezależnie od jej rozmiaru. Kwestia zajmowania się księgami wieczystymi, dokumentami finansowymi, czy prowadzenia przeróżnych raportów i rozliczeń wymaga oczywiście ogromnej wiedzy i doświadczenia – dział księgowości to przecież jeden z najważniejszych filarów biznesu. Aby jednak wszystko mogło działać jak należy, a finanse firmy spoczywały w pewnych rękach, wiele firm decyduje się na korzystanie z usług doradztwa księgowego. Jak wygląda profesjonalne doradztwo księgowe, jaki zakres prac obejmuje i po co właściwie przydaje się firmie?

Na czym polega doradztwo księgowe

Doradztwo księgowe obejmuje swoim zakresem prac między innymi usługi płacowe, sprawozdawczość finansową, doradztwo podatkowe oraz wszelkie usługi kadrowe, z jakimi mogą zmagać się firmy zwracające się po pomoc doradców. Wiele dużych firm nie może pozwolić sobie na jakiekolwiek zaniedbania czy błędy księgowe, często niewynikające z celowych działań na szkodę firmy, a zwyczajnych wypadków losowych. Z tego też powodu wiele z nich wybiera biura rachunkowe i doradztwo księgowe, dzięki któremu mogą być pewni sprawnego i prawidłowego zarządzania finansami i księgami swojej firmy.

doradztwo finansoweDoradztwo księgowe może więc służyć firmie jako baza do stworzenia własnego działu księgowości i swoisty wzór prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia ksiąg rachunkowych, choć z drugiej strony firmy mogą zdecydować się też na to by to biuro rachunkowe prowadziło ich księgi. Niezależnie jednak od tego kto tak naprawdę zajmuje się finansami firmy, korzystając z doradztwa księgowego jej przedstawiciele mogą zyskać pewność, że ich działania w zakresie rachunkowości i finansów, prowadzenia ksiąg, stosowanego systemu finansowo-księgowego, czy wykorzystywanych systemów informatycznych są zgodne z prawem i standardami określonymi przez instytucje regulujące dany rynek. Ostatecznie firmy chcące skorzystać z doradztwa księgowego mogą liczyć na profesjonalną i rzetelną ekspertyzę lub opinię ekonomiczno-finansową w zakresie swojej działalności.

Doradztwo księgowe, a dokumentacja cen transferowych

Ceny transferowe to temat, który dla wielu większych krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych stanowi naprawdę ważny element prowadzenia księgowości. Zwrócenie na niego uwagi konieczne jest już na etapie planowania każdej transakcji i wymiany dóbr handlowych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dokumentacja cen transferowych ma nieustannie wysoki priorytet w kontekście wszelkich kontroli podatkowych oraz skarbowych, co powoduje konieczność przywiązywania szczególnej wagi do jej rzetelnego prowadzenia.

Korzystając z usług doradcy księgowego możliwe jest zyskanie pewności, że przygotowywana i prowadzona na bieżąco dokumentacja cen transferowych jest zgodna z przepisami ustaw podatkowych. Na szczególną ostrożność zasługują tu oczywiście wymiany międzynarodowe, podczas których każdy kraj posiada własne systemy podatkowe i obydwa z nich muszą być wzięte pod uwagę podczas dokumentacji cen. Doradca podatkowy pomaga weryfikować także zgodność warunków wszelkich transakcji z przepisami dotyczącymi cen transferowych i analizować opłacalność danych transferów.

Prowadzenie audytów, weryfikacja zgodności działań finansowych, doradztwo podatkowe i księgowe – profesjonaliści pracujący dla biur rachunkowych i kancelarii biegłych rewidentów to doświadczeni w swojej dziedzinie specjaliści, którzy doskonale znają mechanizmy działania przedsiębiorstw i korporacji i potrafią poradzić sobie z każdym zapytaniem. Doradztwo księgowe to jeden z najlepszych sposobów na uporządkowanie księgowości firmy i uważniejsze poprowadzenie finansów firmy w kierunku sukcesu.