Jak zaksięgować raport fiskalny miesięczny?

Raport fiskalny miesięczny to dokument wystawiany obligatoryjnie przez sprzedawców na koniec miesiąca. Należy wystawić go najwcześniej pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po tym, który rozliczamy, a najpóźniej 25. dnia. W jakim celu wystawia się taki raport i jakie są związane z tym formalności?

Jakie informacje zawiera fiskalny raport miesięczny?

Jest to długi dokument, będący podsumowaniem wszystkich raportów dobowych z całego miesiąca. Jest on tzw. raportem niezerującym, dlatego że wykonanie go jest możliwe wielokrotnie – inaczej niż w przypadku raportu dobowego. Jakie informacje muszą być zawarte w takim raporcie, aby mógł on zostać uznany przez Urząd Skarbowy?

  • wszystkie raporty dobowe z danego miesiąca,
  • zbiorcze zestawienie informacji na temat obrotu i kwot podatku,
  • numer unikatowy,
  • logo PL,
  • deskryptory fiskalne.

Program do faktur

Kiedy jest czas na złożenie raportu?

Jak już wspomnieliśmy na początku, czas na to jest pomiędzy 1. a 25. dniem miesiąca następującym po tym, który chcesz rozliczyć. Oznacza to, że raport za lipiec rozliczysz dopiero w sierpniu. Wcześniej urządzenie odnotuje niepowodzenie.

Co robić, jeśli w określonych dniach miesiąca nie było żadnej sprzedaży? Nie ma obowiązku sporządzania za nie raportu. Będą one ujęte po prostu jako sprzedaż zerowa.

Podobna sytuacja ma miejsce, jeśli na przestrzeni całego miesiąca nie odnotujesz sprzedaży. Wówczas nie masz obowiązku wystawiania raportu.

Inne formalności związane z fiskalnym raportem miesięcznym

Księgowanie raportu w księdze przychodów i rozchodów

Obowiązek księgowania raportu w ten sposób dotyczy wszystkich podatników rozliczających się na zasadach ogólnych oraz tych korzystających z podatku liniowego. Zapis powinien być dokonany na koniec każdego miesiąca. Wpis należy wypełnić w kolumnie “ sprzedaż towarów i usług”. Podatnik zobowiązany jest prowadzić dwa rodzaje ewidencji: ewidencję zwrotów i oczywistych pomyłek – zaliczają się one do czynników mających wpływ na rzeczywistą wysokość uzyskanego dochodu.

Odnotowanie przychodów w pliku JPK_V7

Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców czerpiących zysk ze sprzedaży na rzecz rolników ryczałtowych i osób fizycznych, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej i dokumentujących wpływ na kasie fiskalnej. Dokument ten należy dodatkowo oznaczyć symbolem RO.

Księgowanie raportu miesięcznego na podstawie ryczałtu

Tutaj również istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji oczywistych pomyłek i ewidencji zwrotów. Jeśli w przypadku Twojej działalności obejmują Cię różne stawki ryczałtu, wówczas szczególnie ważne staje się zaksięgowanie poszczególnych transakcji według odpowiedniej stawki ryczałtowej.

Program do faktur – jak ułatwić sobie prowadzenie księgowości w Twojej firmie?

Księgowanie sprzedaży potrafi czasem nastręczyć pewnych trudności, a przecież absolutnie nie musi, a nawet nie powinno tak być. Obecnie dostępne są liczne programy do faktur, dzięki którym zaprowadzenie porządku w raportach i fakturach stanie się banalnie proste!

Program do faktur

Dlaczego warto postawić na uproszczenie księgowości?

Przedstawiamy Ci kilka powodów, dla których warto przemyśleć wdrażanie dostępnych dziś rozwiązań z zakresu prowadzenia księgowości:

  • Możliwość stworzenia nielimitowanej ilości baz firm

Prowadzisz kilka działalności? Na pewno zainteresuje Cię kontrola ich finansów z jednego miejsca, bez konieczności testowania i opłacania kilku programów. 

  • Nieograniczona liczba użytkowników

Twoja firma się rozrasta i musisz niektóre formalności powierzyć podwładnym? Korzystanie z aplikacji umożliwia Ci stworzenie kont pracowników i przyznanie im dokładnie takiej formy dostępu, jaka jest w tej chwili niezbędna.

Wystawienie fiskalnego raportu miesięcznego niektórym sprzedawcom spędza sen z powiek – niepotrzebnie. Wystarczy zaopatrzyć się w stosowną dawkę wiedzy teoretycznej i podeprzeć ją rozwiązaniami praktycznymi, wśród których znajduje się oprogramowanie do prowadzenia księgowości online.