Na czym polega wycena nieruchomości?

 

Wycena nieruchomości  jest czynnością należącą do rzeczoznawcy nieruchomości. Jest to osoba, która określa na podstawie przepisów prawnych, wartość danej nieruchomości. Z usług rzeczoznawcy może skorzystać każdy, kto tylko jest zainteresowany wartością danego budynku. Jako że zawód rzeczoznawcy należy do zawodów zaufania publicznego, rzeczoznawca majątkowy nie przekazuje uzyskanych informacji dalej niż do interesanta. Rzeczoznawca również nie wykorzystuje swojej wiedzy na temat nieruchomości. Obowiązuje go bowiem tajemnica zawodowa.
Zadanie, które polega na dokonaniu wyceny nieruchomości, może być wykonane jedynie przez rzeczoznawcę nieruchomości, który uzyskał pełne prawo do wykonywania tego zawodu. Musi on posiadać specjalne uprawnienia nadane przez Ministra Budowy i Infrastruktury. Poza tym, każdy rzeczoznawca nieruchomości musi zostać wpisany na specjalną listę Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Działanie nielegalne grozi wysoką karą grzywny. Poza tym, warto wiedzieć, czy osoba, z którą rozpoczynamy współpracę, posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. Rzeczoznawca nieruchomości jest zawodem niezwykle odpowiedzialnym. Rzeczoznawcę obowiązuje rzetelność, dokładność, tajemnica zawodowa oraz działanie w imieniu klienta. Każdy z nas może bowiem skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego.

W jaki sposób odbywa się wycena nieruchomości?

Skup nieruchomości - PIGN KatowiceIstotne jest to, jakie czynniki składają się na dokładne wycenienie danego budynku. Otóż, wycena nieruchomości obejmuje przede wszystkim sam wygląd całego domu wewnątrz i na zewnątrz. Dodatkowo, konieczne jest zwrócenie uwagi na teren okalający dom. Istotne jest to, w jakim stanie technicznym znajduje się budynek, czy wymaga remontów, jak wyglądają wszelkie instalacje. Wszystkie te czynniki wpływają na to, jaka wartość zostanie określona przy ostatecznej wycenie budynku.
Wycena nieruchomości musi zostać sporządzona przede wszystkim w oparciu o ściśle określone przepisy prawa. Rzeczoznawca jednak ma obowiązek sporządzić wycenę w taki sposób, aby równocześnie poruszyć w niej najważniejsze aspekty, które interesują klienta. W dokumencie zwanym operatem szacunkowym, muszą znaleźć się podstawowe informacje dotyczące budynku, jego stanu, zagospodarowania oraz rodzaju. Dodatkowo, w operacie muszą znaleźć się takie informacje jak cel wyceny danej nieruchomości. Dokument powinien zawierać informacje o rodzaju budynku, o jego położeniu oraz o wyposażeniu w jakiekolwiek urządzenia mające na celu czerpanie zysków z nieruchomości.

Rzeczoznawca nieruchomości postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zawód ten wymaga zachowania tajemnicy zawodowej, przestrzegania przepisów prawa w określaniu wartości budynku oraz zwrócenia uwagi na wszystkie aspekty budynku. Wycena musi zostać bardzo dokładnie określona. Dodatkowo, rzeczoznawca, w momencie ustalania wartości  nieruchomości, ma obowiązek pozostać stroną niezależną. Istnieją cztery podejścia, jakie wykorzystywane są przez każdego rzeczoznawcę nieruchomości. Aby dokładnie i szczegółowo określić wartość nieruchomości, należy podejść do wyceny w sposób:

  • Kosztowy,
  • Mieszany,
  • Dochodowy,
  • Porównawczy.

Dzięki różnym podejściom i sposób, w jakie ustalana jest wartość nieruchomości, możliwe jest dokonanie w dokładny sposób wyceny. Poruszając wszystkie wyżej wymienione aspekty, rzeczoznawca będzie w stanie nie tylko wycenić samą nieruchomość, ale określić zyski, jakie mogłyby z niej płynąć itp. Podejścia, które stosowane są przez każdego rzeczoznawcę nieruchomości, to cztery istotne kroki, które pozwalają na uzyskanie rzetelnych i szczegółowych informacji.
Wyceny nieruchomości są zatem bardzo dokładnym opisem stanu, w jakim znajduje się aktualnie dany dom. Poruszając wszystkie wymienione kwestie, osoba zainteresowana zakupem domu będzie mogła uzyskać informacje na każdy temat.


Wpis powstał przy współpracy z firmą PIGN z Katowic: http://skupnieruchomosci-slask.pl.