Systemy Zarządzania Środowiskowego dla przedsiębiorstw

Zaostrzone wymagania dotyczące wpływu przemysłu na środowisko i coraz silniej zaznaczająca się świadomość konsumencka w kwestiach ochrony naturalnych ekosystemów sprawiły, że dziś nie ma już miejsca dla firm całkowicie ignorujących temat ekologii. Ci, którzy są w stanie spełnić nie tylko prawne wymagania dotyczące ochrony środowiska, ale też zaprezentować swoją postawą pro-ekologiczne podejście do własnej działalności są dziś na rynku doceniani i akceptowani.

Wśród działań, które podejmują tego typu jednostki znajduje się coraz częściej Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego, budowanego w oparciu o wytyczne normy ISO 14001. Czego wymaga norma i w jaki sposób poprawia jakość światowej polityki środowiskowej?

ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego dla przedsiębiorstw

Przy niezwykle intensywnym rozwoju gospodarki przypadającym na koniec XX i początek XXI wieku trudno było spodziewać się pełnej świadomości ekologicznej od każdego pojedynczego przedsiębiorstwa na rynku.

Rozwój ten sprawił jednak, że dziś zagrożone jest wiele ekosystemów, na których intensywny rozwój przemysłu odbił się znacząco. Podjęcie wszelkich działań minimalizujących negatywny efekt działalności organizacji na środowisko to dziś nie tylko opcja, ale z punktu widzenia ekologów konieczność. To właśnie dlatego Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna wprowadziła na rynek normę ISO 14001, nawołując do tworzenia wewnętrznych systemów zarządzania środowiskowego opartych o przemyślane działania, minimalizację ryzyka i zrównoważony rozwój.

Założenia ISO 14001

Systemowe podejście do zarządzania środowiskowego to jedna z najlepszych metod gwarantujących skuteczność i ciągłość podejmowanych działań, nie stanowiąca jednocześnie doraźnego planu na poprawę własnej polityki. Zgodnie z założeniami ISO 14001 wymaga rozważania własnej polityki środowiskowej jako procesu – serii działań, które mogą być na bieżąco doskonalone i usprawniane tak, by firma mogła z powodzeniem się rozwijać, a jednocześnie zachować swój wypracowany poziom świadomości ekologicznej.

Norma namawia przede wszystkim do dogłębnej analizy własnej działalności pod kątem wszelkich zagrożeń i ryzyka mogących pojawić się w każdym procesie i opracowania strategii minimalizacji szans ich wystąpienia. Podobnie jak w innych standardach opracowanych przez ISO, nie ma tu listy poprawnych działań czy bezpośrednich sposobów na redukcję negatywnego wpływu przemysłu na środowisko – norma ISO 14001 ma być kluczem do zbudowania własnego systemu zarządzania środowiskowego, dopasowanego do potrzeb i możliwości firmy, a jednocześnie zgodnego z założeniami normy.

Wśród podstawowych wymagań dla certyfikacji ISO 14001:2015 pojawia się konieczność potwierdzenia aktywnego działania na rzecz minimalizacji odpadów, zmniejszenia emisji gazów i wykorzystywanej energii, przemyślanego planowania procesów, czy wreszcie wdrażania działań o minimalnym stopniu ryzyka w miejsce tych, które do tej pory nie były zgodne z nową polityką środowiskową. ISO 14001 obejmuje kwestię zarządzania środowiskowego jako zlepek wielu pojedynczych działań, z których każde może mieć realny wpływ na zaburzenie równowagi ekologicznej i podkreśla, że polityka środowiskowa przemysłu nie powinna skupiać się wyłącznie na dużych, wyraźnie szkodliwych procesach, ale też wszystkich pomniejszych elementach składających się na działalność przedsiębiorstwa.

Rurociąg

Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego – dlaczego warto?

Certyfikat ISO 14001 kierowany jest do wszystkich firm operujących na rynkach krajowych i światowych, mających na celu realną walkę z negatywnym wpływem przemysłu na środowisko. Pozyskanie certyfikatu ISO 14001 potwierdza zgodność własnej polityki środowiskowej z przyjętymi za najlepsze praktykami, dając podstawę do budowania wiarygodnego i zaufanego wizerunku firmy. Wprowadzenie zrównoważonych i bezpiecznych rozwiązań na liniach produkcyjnych w pozornie mało szkodliwych zakładach przyczynia się do wzmacniania trendu dbałości o środowisko i zmusza także większe, bardziej wpływowe firmy do podążania tą samą drogą.

Ostatecznie to właśnie ISO 14001 pozwala na wprowadzenie w szeregi przedsiębiorstwa filozofii zrównoważonego rozwoju, który jest korzystny także dla jego własnych operacji i zysków.