Outsourcing, jak wiadomo, jest to działanie, dzięki któremu firmy mają możliwość zlecania niektórych zadań firmom zewnętrznym. Niektóre zadania bowiem nie należą do specjalizacji firmy A, która w tym celu zatrudnia firmę B do wykonania tego zadania. Najczęściej