Zaostrzone wymagania dotyczące wpływu przemysłu na środowisko i coraz silniej zaznaczająca się świadomość konsumencka w kwestiach ochrony naturalnych ekosystemów sprawiły, że dziś nie ma już miejsca dla firm całkowicie ignorujących temat ekologii. Ci, którzy są w stanie